Nyhet

Nyhet: Diskutera hälsofrämjande med oss i Almedalen

Är du också intresserad av hur vi kan minska psykisk ohälsa i arbetslivet? Hälsa på oss i Almedalen! Visste du tex att just att hälsa på varandra faktiskt kan förebygga ohälsa? Att hövlighet på jobbet är viktigt är nog en självklarhet, men det har större betydelse än vad man kanske kan tro. Studier visar att vanlig hövlighet till och med kan minska sjukfrånvaron på företaget. Det här är bara ett väldigt enkelt exempel. Vi har sett att mycket kunskap om hur ohälsa kan förebyggas redan finns samlad i nutida forskning och rapporter. Det är dags att nyttjar den bättre och skapar konkreta tjänster som ger effekt. Vi utveckar utifrån ett stort antal insikter en helt ny innovativ tjänst som ser samband och kan ge tidiga indikationer. Vi gillar samverkan och vill knyta fler experter och intresserade till oss som delar vår vision om ett produktivit arbetsliv – fritt från ohälsa. Så säg hej om vi träffar på varandra och du är nyfiken på hur vi tillsammans kan skapa ett arbetsliv med #nollvisionpsykiskohälsa