Hållbara medarbetare och arbetsglädje

Vad får oss att må bra på jobbet?


En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet och ha ett hållbart arbetsliv.

Medarbetarupplevelse

Därför är tydlighet på arbetet viktigt för ett hållbart arbetsliv

ca 1 minuts läsning


Tydlighet kan handla om mål, uppgifter, ansvar, befogenheter och prioriteringsordningar. Liksom att det finns tydlig kommunikation. Med kraven på flexibilitet och snabba ryck i dagens arbetsliv och många arbetsroller med mycket egen frihet blir tydligheten ännu viktigare

PERSONALTRIVSEL, Egen kontroll och inflytande

Hållbara medarbetare

I frågan om vad som får oss att må bra på jobbet och hålla långsiktigt har tydlighet på arbetet tidigare varit underskattat som hälsofaktor. Ofta är det vikten av egen kontroll och inflytande att kunna styra över sitt arbete som belysts, men om det inte är tydligt vad man ska göra är nyttan av kontrollen inte så stor. 

SUNT ARBETSLIV, Ledarskap och hållbara organisationer

Förväntningar och mål

Ledarskap är en faktor som det ofta pratas om, men ofta mer kopplat mot feedback och erkännande än tydlighet. Ett tydligt ledarskap med klara mål och krav kan dock till och med ge längre sjukfrånvaro

Arbetsmiljöproblematik

Hanterbar arbetsbelastning

Får man inte klara besked om vilka förväntningar man har på sig är det svårt att klara sitt uppdrag bra. Det gör att vi kanske springer på fel saker, dubbeljobbar med kollegor eller att det helt enkelt blir lite mycket. Det hänger alltså ofta starkt samman med att ha en hanterbar arbetsbelastning.

Fler inlägg om att uppnå god arbetsmiljö, sunt arbetsliv och att må bra på jobbet

Läs mer i artiklar nedan som handlar om hållbara arbetsliv/arbetssituationer, personaltrivsel, mäta arbetsmiljö, sunt arbetsliv enkät, hur man kan gå igenom medarbetarundersökningen, frågor och svar kring anonymitet och medarbetarenkät, pulsmätning enkät, pulsundersökning mallar, medarbetarundersökning och forskning, ledarskap, samt hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för fler tips för hälsofrämjande arbetsmiljö

Med moderna arbetsmiljöverktyg, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och HR-verktyg kan man skapa ett positiv och gott medarbetarskap. Där medarbetare vill gå till jobbet och har bra trivsel på arbetsplatsen.