MEDARBETARUNDERSÖKNING och Hälsoledningsverktyg

Hållbara medarbetare ökar produktiviteten!

Välmående medarbetare är bästa grunden för lönsamhet och produktivitet. De lyfter din organisation till nästa nivå. Preactly synliggör de faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv och en attraktiv organisation.

Hur är Förutsättningar att

Leverera på jobbet och hålla långsiktigt?

Effektivitet och energi för människor går i vågor över tid. Ibland upp och ibland ner. Med rätt HR-verktyg och är det lättare att styra verksamheten. En medarbetarundersökning räcker inte. Ge medarbetare insikter och skapa bra engagemang för att hitta det som är viktigt att jobba med.

Så här fungerar det

Preactly är ett digitalt hälsolednings- och arbetsmiljöverktyg. Genom forskningsbaserade frågemoduler identifieras organisationens styrkor, utvecklingsområden och vilka delar de anställda vill förbättra och prioritera.

Vi kartlägger bakomliggande faktorer som skapar välmående. De anställda involveras i hög grad och får personliga insikter och reflektioner direkt i verktyget.

Medarbetarundersökning

Varje medarbetare får realtids-återkoppling med insikter och kan prioritera områden.

Analys

Utvärdera resultat, analysera och planera. Fånga in trender, jämför olika arbetsgrupper.

Uppföljning

Skapa handlingsplan med mål/önskat läge. Bocka av aktiviteter som genomförs.

arbetsmiljöverktyg

Smart app

Preactly erbjuder innovativa digitala arbetsmiljöverktyg online, vi genomför både pulsundersökning och medarbetarundersökningar. Genom den användarvänliga applikation kan man enkelt bjuda in medarbetare för undersökningar inom områden där organisationen vill kolla läget.

I en mer avancerad admin-del får ledare och HR-personal nödvändig återkoppling på en högre nivå som beslutsstöd. Automatiska handlingsplaner skapas direkt i verktyget med förslag på åtgärder.

Några ord från användare…

Läs fler kommentarer från medarbetare här.


Fredrik Lindroos

VD, Innovation Park

“Preactly har gett oss insikter för de anställda och lyft fram områden som personalen vill förbättra. Verktyget har gett en ny dimension i HR-arbetet”


Kristine Seger

Controller, Paper Province

Med hjälp av verktyget har vi synliggjort förbättringsområden och haft bra diskussioner och reflektioner. Teamet har gemensamt kommit fram till förbättringar och verktyget gör det roligt att jobba med dessa viktiga frågor

Vår Värdegrund

En hållbar arbetsplats

Vi tror på att människorna är den viktigaste resursen i varje organisation. Då blir det naturligt att vi behöver hållbara människor för att få hållbara organisationer. Vi ser till helheten.

Det är inte alltid lätt att själv sätta fingret på vad som långsiktigt leder till välmående eller inte, så vårt verktyg hjälper till att skapa insikter om det på både individnivå och för organisationen.

Preactly är en innovativ digital arbetsmiljö- och hälsotjänst som dessutom möjliggör för anställda och arbetsgivare att tillsammans arbeta hälsoförebyggande.

Ett digitalt hälsoledningsverktyg helt enkelt.

Ökat självledarskap

Preactly utgår från det humanistiska perspektivet på hälsa som handlar om individens upplevelse av sitt välbefinnande och Folkhälsoinstitutets definition på hälsofrämjande arbete som den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen och påverkan över sin hälsa. Tjänsten stödjer arbetet kring AFS 2015:4 (OSA-föreskrifterna).

Vi sätter stort fokus på att undersöka upplevelser av tillvaron och att verktyget ska bidra i det hälsofrämjande arbetet – inte bara ge en nulägesbild. En viktig del är den inbyggda analys som ger omedelbar personlig återkoppling och guidar användaren till aktiva val. 

Vill ni starta upp Preactly på din arbetsplats, dra igång en pulsundersökning eller en medarbetarundersökning?

Nu är det läge att växla upp förutsättningarna för en välmående organisation med hållbara medarbetare. Kontakta oss för mer information kring bra HR-verktyg och vad Preactly kan göra för dig eller boka en demo omgående. Är du fortfarande tveksam, kolla gärna in våra tips och inspirationsartiklar i vår kunskapsbank.

Förebyggande

Vi reagerar ofta ganska sent när något inte är bra, och vi tvingas agera i efterhand med olika brandsläckningar. Istället för vänta med att agera när ett symtom är ett faktum, så ger Preactly tidiga insikter om läget.

Utmaningar på jobbet…

Problem som en del upplever på jobbet kan vara bristande medarbetarengagemang, hög sjukfrånvaro, nyckelkompetens lämnar och funderingar om verksamheten använder rätt kompetens på rätt plats.

Varför börja med Preactly?

Jobba coachande och förebyggande

Ge medarbetare förutsättningar att lyckas och nå sin potential

Bygg teamkänsla, tillsammans och med fokus på helheten

Resultat för organisation

Ökad lönsamhet och produktivitet

Minskad personalomsättning

Förbättrad ledarkompetens

Resultat för medarbetare

Ökat engagemang

Ökat välmående

Möjlighet att påverka