Pris och nivåer

Preactly används i både privat och offentlig sektor. Vår tjänst är anpassad för flera nivåer av organisationer och behov. Kontakta oss för kundspecifika anpassningar.

Work

Frågemoduler med
arbetsmiljö


Obegränsat antal mätningar


Standard-metadata


Rapporter i realtid


Handlingsplaner


30 SEK per medarbetare/månad

Work & Life

Frågemoduler med
arbetsmiljö och livsstil


Obegränsat antal mätningar


Standard-metadata


Rapporter i realtid


Handlingsplaner


40 SEK per medarbetare/månad

Plus

Bygg ut Work/Life med
modul för utökad admin


Organisationsstruktur


Segmentering med egna metadata och bakgrundsvariabler


Import via fil vid undersökning


Export av data


+ 10 SEK per medarbetare/månad

Tillval

Utanför våra paket-erbjudanden finns flera tillval att göra.

eNPS, HME

Frågemoduler eNPS och HME är något som används av många organisationer.

Genomförandestöd

Tjänsten är self-service men vi kan hjälpa till med genomförandet.

Anpassningar

Möjlighet till integrationer och kundanpassningar.

Utbildningsinsatser

Inspirationsföreläsning, intro eller ledningsstöd är populära.

Vill du se samtliga funktioner?

Lista med samtliga detaljer vad som ingår i respektive nivå/plan.

Kommentarer från medarbetare

Medarbetardelen med undersökning görs anonymt. Nedan kommentarer är från anställda efter de genomfört en första undersökning.

“Det känns välbehövligt. Jag tycker testen varit mycket bra, otroligt lätt att komma igång och snygg men enkel layout.”

“Jag upplevde instruktionerna och språket som väldigt stöttande, jag behövde aldrig läsa om eller tänka efter utan kunde instinktivt svara.”

“Intressant och lärorikt. Återkoppling som passade mig.”

Kontakta oss för att komma igång!

* priser i planer ex moms.