Distansledarskap

Att leda på distans och medarbetarnas upplevelse vid distansarbete


Förändringstakten i kontorsmiljöer har hittills inte varit lika hög som utvecklingen av arbetsmiljön i industrin. Nu tar dock digitaliseringen grepp på allvar och automatisering kommer börja synas mer även här. Covid-19 har påskyndat förändringen av arbetssätt ännu mer där digital teknik ger tjänstemännen möjlighet att arbeta på nya sätt. Hur spårar man då medarbetarupplevelsen?

välmående arbetsplats hemma?

Distansledarskap och hållbara medarbetare

ca 2 minuter läsning


Med distansarbete kommer en frihet som efterfrågas av många, men som också gör arbetslivet gränslöst. Självständighet och flexibilitet är saker som efterfrågas allt oftare, särskilt av den yngre generationen, och som på många håll kommit på köpet med ökat hemarbete nu. Att leda på distans påverkar såklart arbetsgivarens möjligheter att på traditionellt sätt ha koll på hur de anställda har det och upplever sin situation. Vi ser allt mer arbetsgivare som i och med ett ökat distansledarskap letar efter verktyg som stöd för att hantera detta. Koncepten med en välmående arbetsplats och hållbara medarbetare måste även fungera när man jobbar hemifrån.

Jeanette skriver om distansarbete och arbetsmiljöarbete
Arbetsklimat och självledarskap

Hållbara medarbetare på distans

Med mer distansarbete förstår de flesta att de har en helt ny arbetsmiljö nu och att de behöver arbeta tillsammans med medarbetarna i det. Det många frågar efter är tex hur de kan mäta upplevelsen av hemarbete, men man måste fråga sig hur relevant det är att mäta just det. Det handlar snarare om att kunna fånga vad som funkar och inte i en arbetssituation som kontinuerligt kommer förändras, för att hitta insatser som kan förbättra i aktuellt läge. Att bara vet hur många som trivs med att arbeta hemma ger inte så bra beslutsunderlag, utan vi behöver veta vad som fungerar och inte så vi kan hitta orsaker eller tidigt uppmärksamma risker att arbeta konstruktivt med, men även veta vad vi ska fortsätta göra bra. Annars är risk att vi bara fångar attityder till saker. En arbetsplatsstrategi för hemmakontoret behövs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hållbar arbetsplats, HR-tech

När det gäller hur arbetssituationer kommer förändras så är vår framtidsspaning att Covid-19 kommer föra med sig att det aktivitetsbaserade arbetssättet breder ut sig allt mer och med fokus på rätt hjälpmedel som fungerar för uppgiften, mer delade arbetsredskap som fungerar för aktiviteten och att arbetssätten blir snabbare och mer agila. Och vi kan redan nu se att fokuset på hållbara medarbetare kommer att öka, vilket kommer vara en nödvändig framgångsfaktor i förändringen.   

Preactly har under corona-krisen även sett behov av hos egenföretagare av att kunna reflektera mer i sin arbetssituation och utvecklat verktyget vidare för det. Traditionellt har affärsutvecklingsstöd handlat mycket om att se på företagens behov, men vi ser att det som oftast kommer först är att hitta en väl fungerande arbetssituation för företagaren.

Läs gärna mer om vårt forskningsbaserade arbetsmiljöverktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med förutsättningar för ett bra distansledarskap.

Fler inlägg om arbetsmiljö

Läs mer i artiklar nedan som handlar om den psykosocial arbetsmiljön, medarbetarundersökningar, hållbart arbetsliv, distansarbete, hälsoledningsverktyg, medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Kontakta oss för aktivt medarbetarskap även vid distansarbete

Med moderna arbetsmiljöverktyg baserat på forskning kan man skapa ett ökat och mätbart medarbetarengagemang vid distansarbete. Skapa hållbara medarbetare och ett aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder medarbetarundersökning på svenska och engelska.