Temperaturmätning för arbetsmiljön identifierar hälsofrämjande faktorer

Temperaturmätning för medarbetare allt viktigare i distansarbetet


Många arbetsgivare oroar sig för hur personalen har det under distansarbete. Det är lätt att tänka att det är bra att ställa frågor om just distansarbetet. Men det är enklare att fånga upp det som går att göra något konstruktivt med. Detta genom att istället undersöka upplevelsen av de hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorerna

Medarbetarundersökningar och temperaturmätningar

ca 3 minuter läsning


En medarbetarundersökning är något som generellt förknippas med långa tidsintervall och något trögrörligt att komma igång med rätt åtgärder. Därför börjar de många arbetsgivare intressera sig mer för temperaturmätningar för medarbetarna.

Arbetsmiljö och medarbetarundersökning

Mäta medarbetarupplevelsen hos personal med temperaturmätning

En temperaturmätning behöver inte vara något som görs varje vecka eller ytligt. Detta kan visserligen ge en indikation på inställning till läget, men samtidigt göra det svårt att koppla ett agerande för att ändra något. Förhoppningsvis mäter vi ju inte situationen bara för att få en nulägesbild, utan för att få ett bra beslutsunderlag för vad vi behöver göra. En temperaturmätning görs dock till sin natur oftare än de traditionella medarbetarundersökningarna och kan därmed snabbare fånga upp att vi når önskade effekter.

Välmående arbetsplats ger hållbara medarbetare

Följa upp arbetsmiljöfaktorer

För att få bra beslutsunderlag, tex för om något behöver göras för att underlätta distansarbetet så är det smart att följa upp de faktorer som påverkar ett långsiktigt välmående och hållbart arbetsliv. Vissa saker har kanske blivit bättre och vissa har blivit mer utmanande, men i grunden handlar det om att hitta vad man kan påverka. Har tex feedback och erkännande minskat eller är det detta som medarbetare saknar? Ja, då får vi jobba med den frågan och se hur vi kan hitta nya former för detta. Är det sociala samspelet det som saknas mest, ja då får vi hitta arbetssätt för hur vi kan interagera mer i det dagliga. Är det att hantera arbetsuppgifterna med bra digitala verktyg, ja då är det där vi får sätta in insatser.

På samma sätt är det viktigt att mäta hur dessa faktorer upplevs nu inför att vi troligen inom inte allt för lång framtid på många håll kommer vara mer på på plats på arbetsplatsen igen. Det kommer medföra både positiva och utmanande aspekter för medarbetarna, som då behöver fångas upp.

Faktaruta: Temperaturmätning, medarbetarundersökning vid distansarbete

Hur har personalen det vid distansarbete?

  1. Med en temperaturmätning fångar ni upp de områden som går göra något konstruktivt med
  2. Följ upp de faktorer som påverkar ett långsiktigt välmående och hållbart arbetsliv
  3. Undersök upplevelsen av de hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorerna


Fler inlägg om arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv

Läs mer i artiklar nedan som handlar om den mäta arbetsmiljö i realtid, framtidens medarbetarundersökning, psykosocial arbetsmiljön, hållbart medarbetarskap, bästa medarbetarundersökningar mallar, bästa temperaturmätningar, pulsmätningsverktyg, hållbart arbetsliv, distansarbete och aktivt medarbetarskap. Du hittar alla artiklar i vår kunskapsbank.

Forskningsbaserad Medarbetarundersökning där frågor ger tydliga svar

Medarbetarenkät, temperaturmätning

Ta tempen på din arbetssituation. Det finns stora fördelar med Preactly och vårt koncept som stärker din organisation positivt. Syftet är att mäta nöjdhet och välmåendet hos medarbetarna och och är så mycket mer än traditionell medarbetarundersökning. Vår tjänst kan även användas som stöd för medarbetarsamtal. Läs gärna mer om vårt verktyg och hur vi kan stödja er verksamhet med förutsättningar för ett bra medarbetarengagemang. Tjänsten finns både på engelska och svenska.

Kontakta oss för tips och råd kring verktyg för temperaturmätning och medarbetarundersökningar

Med moderna, brillianta arbetsmiljöverktyg kan man skapa ett ökat och mätbart medarbetarengagemang. Detta ger hållbara medarbetare och ett aktivt medarbetarskap, men också hållbara organisationer som är lönsamma och produktiva. Ökad arbetsglädje hos medarbetarna får man gratis på köpet.