Tips, råd och inspiration för bättre arbetsmiljö

Preactly’s kunskapsbank


På dessa sidor har vi samlat ett antal artiklar och information kring arbetsmiljöarbete, hållbara arbetsliv/arbetssituationer, arbetsmiljöverktyg, hälsoledning, medarbetarundersökning, pulsundersökning, aktivt medarbetarskap, medarbetarengagemang, distansarbete och mycket mer. Kika in bland våra inlägg nedan.

Är du ny kund och vill få en demo kontaktar du oss här, är du existerande kund och behöver hjälp kontakta vår support.

Våra senaste artiklar om

Arbetsmiljö, hållbara arbetsliv, hållbara arbetssituationer och medarbetarundersökningar

Läs mer i artiklar nedan om att mäta arbetsmiljö och livsstilsfaktorer samt hur man kan förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Allt för att skapa ett hållbart medarbetarskap och hållbart arbetsliv med högt medarbetarengagemang och aktivt medarbetarskap.

Tips för bästa medarbetarengagemang och systematiskt arbetsmiljöarbete

Medvetenhet om vad som skapar god hälsa i arbetet är en förutsättning för att kunna agera innan det är för sent. Den behöver finnas hos organisationen, men också hos individen…

Att leda på distans och medarbetarnas upplevelse vid distansarbete

Förändringstakten i kontorsmiljöer har hittills inte varit lika hög som utvecklingen av arbetsmiljön i industrin. Nu tar dock digitaliseringen grepp på allvar och automatisering kommer börja synas mer även här…

Därför ska du inte forma en egen medarbetarundersökning

Att undersöka medarbetarupplevelsen är viktigt för de flesta arbetsgivare och ofta görs det med någon form av medarbetarenkät. Det kan vara lockande att själv forma medarbetarundersökningen för att den ska kännas anpassad till verksamheten, men det finns flera fallgropar i det…

Välmående är ett av de viktigaste områdena att fokusera på för att skapa lönsamma, produktiva och attraktiva organisationer.

Snubbla inte med din medarbetarundersökning

Det finns några vanliga utmaningar med medarbetarundersökningar som ses återkommande i olika organisationer. Vi diskuterar medarbetarundersökningens typiska fallgropar som man behöver känna till och navigera igenom. 

Temperaturmätning för medarbetare allt viktigare i distansarbetet

Medarbetarundersökningar och temperaturmätningar

Många arbetsgivare oroar sig för hur personalen har det under distansarbete. Det är lätt att tänka att det är bra att ställa frågor om just distansarbetet. Men det är enklare att fånga upp det som går att göra något konstruktivt med. 

Distansledarskap

Hur blir ledarskapet framgångsrikt även på distans?

Att jobba hemifrån har blivit det nya normala och forskning visar att distansarbete kommer att fortsätta även när pandemin är över. Vad ställer det för krav på dig som chef eller ledare?

Välmående är ett av de viktigaste områdena att fokusera på för att skapa lönsamma, produktiva och attraktiva organisationer.

Preactly’s 7 tips för en hälsofrämjande arbetsmiljö med ett starkt medarbetarskap

En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet… Med kraven på flexibilitet och snabba ryck i dagens arbetsliv och många tjänster med mycket egen frihet blir tydligheten ännu viktigare. 

Vad får oss att må bra på jobbet?

En tydlig organisation med klara mål och förväntningar på var och en är grundläggande för att må bra på jobbet och ha ett hållbart arbetsliv.

Fysisk och digital arbetsmiljö

Ofta pratar man om organisatorisk och social arbetsmiljö i samband med mentalt välmående men även fysisk och digital arbetsmiljö påverkar vår hälsa. Fysiska arbetsmiljöfaktorer handlar om arbetsredskapen och den fysiska miljö vi vistas i… 

medarbetarupplevelse VID Distans- eller Hybridarbete

Jobbar du också hemifrån ibland?

hitta struktur i din nya arbetssituation? Hur som är det viktigt att du tar hand om ditt välmående på ditt hemmakontor.

Preactlys enkla kom-igång-guide på 1 minut.

Kontakta oss för för mer info

Med moderna arbetsmiljöverktyg och HR-verktyg kan man identifiera arbetsmiljöproblem och skapa en positiv arbetsmiljö med ett gott medarbetarskap. Detta bygger hållbara medarbetare och hållbara organisationer.