Detaljer och funktioner

Alla funktioner

Vi har paketerat Preactly i två nivåer. Nedan listas en jämförelse vad som ingår i dessa nivåer för tjänsten. Dels “Standard” och dels vår mer utökade “Plus” version. Tveka inte att kontakta oss om det finns fler funderingar.

UndersökningStandardPlus
Obegränsat antal undersökningar
Obegränsat antal medarbetare
Frågemoduler för arbetsmiljö
Frågemoduler för livsstil
eNPS (Employee Net Promoter Score)*tillval*tillval
HME (Hållbart Medarbetarengagemang)*tillval*tillval
Automatiska påminnelser till respondenter
Språk (svenska/engelska)
Standardmetadata (ålder, kön)
Egna metadata (tex anställningstid, placeringort)
Organisationsstruktur
Skapa undersökning baserat på filimport
Metadata som bakgrundsvariabler (att respondent ej behöver svara på metadata-frågor, men de finns ändå i bakgrunden)
Svarsfrekvens under och efter undersökning
Översikt svarsfrekvens på organisationsnivåer
Medarbetare
Anonym (men valfritt att skapa inloggning)
Rapport för sina egna resultat
Uppföljningsbar handlingsplan för medarbetare
Ledning/administration
Obegränsat antal administratörer
Dashboard för övergripande statistik
Halvautomatisk handlingsplan för organisation
Förslag på åtgärder, övningar
Realtidsrapporter
Jämförelser över tid och rapporter
Segmentering i rapporter baserat på standard-metadata
Segmentering i rapporter baserat på egna metadata
Export av undersökning till excel
Säkerhet/Integritet
Stöd för tvåfaktorsverifiering
GDPR-anpassat
Kryptering
Data sparas inom Sverige
Följer säkerhetsstandarder och rekommendationer
Möjlighet till utökat integritetsskydd (antal respondenter som syns i urval är förvalt minst 6 st, men går att öka)
Kundstöd
Support
Möjlighet att köpa till genomförandestöd
Möjlighet att köpa till utbildning
Möjlighet att köpa till kundanpassningar

Kontakta oss för att boka demo!

Kom igång med Preactly redan idag! Pris-info finns här.