Nyhet

Nyhet: ICAs Framtidsrapport stärker Preactlys koncept

 

ICAs Framtidsrapport ligger helt i linje med Preactlys idé och värdegrund. I “Våra tre största hälsoutmaningar och möjligheter 2025″ spås digitala lösningar som en av de stora hälsotrenderna för sänka våra stressnivåer år 2025. Rapporten fokuserar på våra största hälsoutmaningar i Sverige och bygger på djupintervjuer med forskare, health-tech-startups och trendanalytiker. Att arbetsbelastning, krav i hemmet och allmänt besvärliga livsvillkor leder till stress tas upp som en stor utmaning. Rapporten beskriver också att tekniska lösningar som går steget längre än att bara mäta och visa på resultat har stor potential i framtiden. Pådrivet av digitala hjälpmedel får människor en inblick i sin egen hälsa och bättre förutsättningar att påverka den.  Tre delar som alltså stärker Preaclys tanke om att:

  • vi behöver ett helhetsgrepp på hälsa och ta hänsyn till faktorer både på och utanför arbetet
  • det räcker inte att bara mäta och presentera utfall
  • vi behöver öka individens egenmakt att påverka sin situation