Pressmeddelande

Pressmeddelande: Forskningsbaserad digital tjänst tar nytt grepp om hälsoförebyggande i arbetslivet

I en helt ny tjänst från Preactly kopplas forskningsinsikter ihop med ett digitalt verktyg för att motverka den ökande ohälsan i arbetslivet. Genom tjänsten kan ledare och medarbetare tillsammans bidra till hälsoförebyggande och tidigt bli uppmärksamma på risk- och friskfaktorer.

– Vi ser hälsofrågan i ett helhetsperspektiv och utgår från att orsaken till psykisk ohälsa i arbetslivet ofta är komplex och inte enbart beror på faktorer direkt kopplade till jobbet, säger Jeanette Köster, vd Preactly.

Studier visar att både privatliv, livsstil och arbetsmiljö är bidragande till ohälsa på arbetet. Trots att forskningen inom området tydligt visar att hälsa är en komplex fråga saknas lättanvända verktyg för att på ett effektivt sätt jobba förebyggande och ta hänsyn till bredden av påverkande faktorer. För kunna jobba proaktivt och tidigt upptäcka tecken som kan leda till ohälsa behöver arbetsgivare och anställda jobba tillsammans.

– När det inte bara är arbetet som påverkar om man mår dåligt på jobbet kan det vara svårt för arbetsgivaren, som ändå har ansvaret för arbetsmiljön, att åtgärda om det inte finns ett strukturerat medengagemang från de anställda, säger Jeanette Köster.

Jeanette Köster har en bakgrund som Områdesansvarig för digital innovation i it-klustret Compare och har arbetat med stora regionala innovationssatsningar inom digial hälsa. Debatten om hur den psykiska ohälsan växter har inte kunnat undgå henne och Preactly har hon startat tillsammans med it-företaget Redstone.

– Samtidigt som problemet är omfattande så skapar digitaliseringen möjligheter och finns det mycket forskning på området att utgå från, menar Jeanette Köster.

Ohälsan växer i arbetslivet och kostnaderna är enorma. Sjukskrivningar kostar över 60 miljarder varje år bara i Sverige. Nästan häften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Preactly vill förändra synen på hälsoförebyggande i arbetslivet och Jeanette Köster ser stora möjligheter att minska problemet.

– Preactly fyller ett enormt viktigt glapp på marknaden. Det finns en stor potential i tjänsten och hur den kan bidra till hälsosamma arbetsplatser. För oss är nästa steg att hitta företag som vill vara tidiga piloter och tillsammans med oss testa och utveckla tjänsten, avslutar Jeanette Köster.

För mer information kontakta:  

Jeanette Köster, vd och partner, Preactly AB, jeanette.koster@preactly.se, 070-309 81 25

Fakta om Preactly

Preactly är en healthtech-startup som med utgångspunkt i forskning utvecklar en innovativ digital hälsotjänst som möjliggör för anställda och arbetsgivare att tillsammans arbeta hälsoförebyggande. Tjänsten består av en modell och ett digitalt verktyg. Den är uppbyggd av en modulbaserad digital lösning för arbetsplatser som vill ta ett helhetsgrepp på hälsofrågan och öka individengagemanget. Att människor mår bra i sin sysselsättning är både en ekonomisk och moralisk hållbarhetsfråga för arbetsgivaren. Vi tror på hälsa som en allt starkare strategisk resurs i det moderna arbetslivet och utgår från att orsaker till ohälsa i arbetslivet ofta beror av flera komplexa faktorer.