Pressmeddelande: Nytt verktyg för minskad ohälsa testas i Region Värmlands testbädd

I en helt ny tjänst kopplas forskningsinsikter samman med ett digitalt verktyg för att motverka den ökande ohälsan i arbetslivet. Under fyra månader kommer Region Värmland testa det digitala hälsoledningsverktyget i nystartade testbädden Framtidsstudion.

Nu inleds en serie användartester för en helt ny tjänst som ska bidra till minskad ohälsa i arbetslivet. Bakom tjänsten finns Karlstadsbaserade företaget Preactly som testar verktyget i samarbete med testbädden Framtidsstudion, en ny del av Region Värmlands innovationssluss Vivan. Syftet är att ge möjlighet att testa idéer till nya produkter och tjänster, som på sikt kan bidra till hållbar tillväxt och en utveckling som leder till ökad livskvalitet.

– Det är viktigt att nya lösningar som kan minska trycket på vården kommer fram. Med Framtidsstudion har vi skapat en mötesplats för innovatörer, patienter, medarbetare, närstående och andra aktörer för att prova och testa produkter, processer och tjänster i en kreativ, respektfull och innovativ miljö, säger Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland.

Preactly blir ett av de första företagen som får testa sin produkt i Framtidsstudion.

– Det är otroligt värdefullt att få testa en tjänst i verkliga förhållande i utvecklingsfasen. Den feedback vi kan samla ger oss möjlighet att fånga upp vad som fungerar bra för målgruppen, säger Jeanette Köster, vd Preactly.

Intresset för att vara med och testa Preactlys verktyg är stort. Efter bara några timmar var testgruppen fulltecknad.

– Intresset internt för att vara med i testgruppen tyder på att många är nyfikna på tjänsten naturligtvis men också på vad det innebär att vara del av ett test, menar Jeanette Köster och Mari Banck.

 

För mer information kontakta:  

Jeanette Köster, vd och partner, Preactly AB, jeanette.koster@preactly.se, 070-309 81 25

Mari Banck, utvecklingsledare, Region Värmland, mari.banck@regionvarmland.se, 070-231 43 94

 

Fakta om Preactly

Preactly är en healthtech-startup som arbetar för att förebygga den ökande ohälsan i arbetslivet. Bolagets filosofi utgår från att hållbara organisationer behöver hållbara människor. Med utgångspunkt i forskning utvecklar bolaget en innovativ digital hälsoledningstjänst. Tjänsten ser hälsofrågan i ett helhetsperspektiv och utgår från att orsaken till psykisk ohälsa i arbetslivet ofta är komplex och inte enbart beror på faktorer direkt kopplade till jobbet. Genom tjänsten kan ledare och medarbetare tidigt bli uppmärksamma på vad som påverkar hälsan och tillsammans bidra till att främja god hälsa.

 

Fakta om Vivan och Framtidsstudion

Innovationsslussen Vivan, som är en del av Region Värmland, tillhandahåller stöd för utveckling av nya idéer inom vården. Vivan ger medarbetare, patient, invånare och andra aktörer som har en idé stöd, rådgivning, projektledning och samarbeten för att komma vidare och utveckla sin idé. Inom Vivan finns Framtidsstudion där verksamheten och idéägaren tillsammans med patient, närstående och andra aktörer prövar och testar produkter och tjänster som kan möjliggöra nya smarta lösningar i vardagen.