Preactly som personalvård - en uppskattad förmån som gör verklig nytta

Preactly ett smart sätt att ta hand om medarbetarna och integrera hälsa i varumärket. 82 % av de som testat Preactly tycker verktyget har varit givande och vill  att deras arbetsgivare tillhandahåller det. Arbetsplatser som tar hälsa på allvar stärker sitt varumärke, vilket attraherar nya medarbetare och behåller befintliga.

Ett coachande digitalt hälsoledningsverktyg för er som värdesätter ett hållbart arbetsliv

För att effektivt främja god hälsa och skapa hållbarhet i arbetslivet är det viktigt att vi gör insatser där de har störst potential att få effekt. Preactly hjälper varje medarbetare att att få ett helhetsperspektiv på hälsofrågan, genom att utgå från vad som påverkar hälsan både på och utanför arbetet. Verktyget ger kunskap och coachning för att engagera, inspirera och motivera alla till ökat självledarskap över sitt välmående. 

  • Ökar kunskapen om vad som påverkar den egna hälsan i nuvarande situation.
  • Utgår från ett holistiskt perspektiv om att vårt välmående vi påverkas av olika faktorer både på och utanför arbetet.
  • Hittar vad som är viktigast för individen för att skapa eller bibehålla god hälsa.
  • Bidrar till självledarskap genom att ge insikter, reflektionsmöjligheter och coachande frågor till individen.
  • Ger möjlighet att följa och reagera på förändringar genom att skapa ett konto med egen inloggning. 

Hur fungerar Preactly?

Preactly undersöker upplevelsen av 38 faktorer med en tydlig forskningsbaserad koppling till vårt välmående. Faktorerna är indelade i 12 moduler. Hälften handlar om livet på jobbet och hälften om livet utanför. Varje modul består av tre delar. Först kommer en undersökande del av upplevelsen runt området, sedan ger verktyget en direkt återkoppling utifrån svaren som angetts och tredje steget är att göra aktiva val för om något behöver förbättras. När modulerna gåtts igenom följer en coachande modell som stöd till egna åtgärder. Genom att skapa en frivillig inloggning kan alla följa sina egna resultat över tid.

Hur går det till att komma igång?

Preactly som personalvård innebär att vi tar hand om all administration. De medarbetare som vill använda förmånen kan enkelt registrera sig via en webblänk som vi sätter upp för er. Ni får en färdig information som kan skickas ut till alla tillsammans med länken till sidan och en kod med begränsad giltighetstid som visar att man fått tillgången via er. De anställda får regelbundna påminnelser om att nyttja tjänsten och ta sig tid för reflektion. Tillgången till verktyget är sedan för resten av året.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår vd Jeanette Köster: