PRODUKT

Att driva engagemang & resultat
- På en snäll arbetsplats

För dig som värdesätter ett ökat driv, engagemang och välbefinnande – både på och utanför arbetsplatsen! Mät, engagera och fokusera på rätt saker. För ett långsiktigt välmående och ett hållbart arbetsliv helt enkelt.

Preactly finns anpassat för:

  • ÖKA KUNSKAPEN – Preactly ökar kunskapen om vad som påverkar den egna hälsan i nuvarande situation.
  • HELHETEN I LIVET – Preactly utgår från ett holistiskt perspektiv om att vårt välmående påverkas av olika faktorer både på och utanför arbetet.
  • LÅNGSIKTIGT VÄLMÅENDE – Hittar vad som är viktigast för att skapa eller bibehålla god hälsa.
  • PROAKTIVITET – Ger möjlighet att följa och reagera på förändringar. 
  • SKAPA MOTIVATION – Bidrar till självledarskap genom att ge insikter, reflektionsmöjligheter och coachande frågor till individen för att påbörja önskade förändringar.
  • ÖKA ENGAGEMANGET – Anställdas engagemang är relevant för alla branscher,
    oberoende av företagets storlek och fas.
Preactly hälsa för anställda och medarbetare två män gör highfive

ARBETSPLATS

Kör en eller flera moduler, beroende på hur omfattande undersökning eller uppföljning du vill göra. Gör den årsvis eller som pulsundersökning med det intervall som passar dig.

Använd som personalvårdsförmån

Vi vill göra det enkelt för dig att coacha dina medarbetare, få dom att trivas och erbjuda en attraktiv arbetsplats. Med Preactly som personalvårdsförmån administrerar vi det fullt ut och medarbetarna får tillgång till alla moduler. Medarbetarna får med jämna mellanrum en en påminnelse om att uppdatera sitt nuläge i verktyget och följa resultatet över tid. 

Använd som arbetsplatsverktyg

Ni kan även administrera verktyget internt och kan då se resultatet för gruppen, samt själva bestämma när och hur ofta undersökningarna ska göras. Ni får även här välja fritt bland vilka moduler ni vill använda. Det finns även möjlighet till att göra uppföljningar via pulsmätningar. Självklart stödjer vi på Preactly er i arbetet.

1. Testa

Första steget är ett digitalt test med frågor att besvara. Ni väljer enkelt att köra hela undersökningen med alla moduler, eller fokusera på utvalda delar.

2. Analysera

Analysen av testerna ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen.

3. Planera

Medarbetaren engageras i att planera framåtriktat med åtgärdförslag utifrån vilka områden man själv vill se förbättring på. På så vis ökas engagemanget för att verkligen agera.

4. Agera

Arbetsgivaren får en helhetsbild av organisationens välmående och medarbetarnas inspel till till vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet.

5. Följa upp

Med ett flexibelt system kan ni välja att följa upp helheten eller enskilda moduler så ofta som det passar er.

1. Testa

Första steget är ett digitalt test med frågor att besvara. Ni väljer enkelt att köra hela undersökningen med alla moduler, eller fokusera på utvalda delar.

2. Analysera

Analysen av testerna ger individuella insikter i områden med förbättringspotential för medarbetaren och en helhetsbild för organisationen.

3. Planera

Medarbetaren engageras i att planera framåtriktat med åtgärdförslag utifrån vilka områden man själv vill se förbättring på. På så vis ökas engagemanget för att verkligen agera.

4. Agera

Arbetsgivaren får en helhetsbild av organisationens välmående och medarbetarnas inspel till till vad som är viktigast att arbeta med i det organisatoriska agerandet.

5. Följa upp

Med ett flexibelt system kan ni välja att följa upp helheten eller enskilda moduler så ofta som det passar er.

ANSTÄLLD

Preactly för anställda innebär att du som medarbetare kan köpa tjänsten själv om din arbetsgivaren inte erbjuder verktyget. Du får då automatsika påminnelser om att använda tjänsten och följa dina resultat.

Företagshälsa och friska medarbetare teambuilding och glada kollegor

EGENFÖRETAGARE

Denna inriktning fungerar på liknande sätt som för arbetsplatser och organisationer, men innehåller en del olikheter i frågematerialet. Denna variant av Preactlys tjänst är ännu inte helt klar och går därför enbart att förköpa via vår crowdfunding för tillfället. 

SAMARBETSPARTNER

Om du arbetar på en arbetsplats som administrerar friskvårdsbidrag via Wellnet eller Actiway så an du köpa Preactlys verktyg där. Preactly via ditt friskvårdsbidrag kommer då innehålla modulerna som fokuserar på din livsstil.

friskvård företag preactly

Vill du veta mer och se hur verktyget fungerar?

Fyll i dina uppgifter här nedan, så hörs vi av och bokar in en gratis demo – När det passar dig!

– Hela 82 procent av testarna var så nöjda att de skulle vilja använda verktyget privat för sin egen skull om arbetsgivaren erbjuder det. ​
Jeanette Köster
VD, Preactly

Hur fungerar verktyget?

Preactly består av digitala tester i ett antal moduler med olika faktorer inom hälsa och välmående, samt ett digitalt verktyg för att analysera, planera, agera och följa upp utifrån resultaten. Ta ett helhetsgrepp på hälsofrågan eller arbeta fokuserat med utvalda delar. 

Preactly undersöker upplevelsen av 38 faktorer med en tydlig forskningsbaserad koppling till välmående. Faktorerna är indelade i moduler utifrån hur de samverkar. Totalt finns det 12 moduler, där hälften berör arbetslivet och arbetsmiljön, medan den andra hälften berör livsstil och livskvalitet. Två delar som verkligen hänger tätt samman och påverkar mycket hur man mår på arbetet. 

Hur fungerar verktyget?

Preactly består av digitala tester i ett antal moduler med olika faktorer inom hälsa och välmående, samt ett digitalt verktyg för att analysera, planera, agera och följa upp utifrån resultaten. Ta ett helhetsgrepp på hälsofrågan eller arbeta fokuserat med utvalda delar. 

Preactly undersöker upplevelsen av 38 faktorer med en tydlig forskningsbaserad koppling till välmående. Faktorerna är indelade i moduler utifrån hur de samverkar. Totalt finns det 12 moduler, där hälften berör arbetslivet och arbetsmiljön, medan den andra hälften berör livsstil och livskvalitet. Två delar som verkligen hänger tätt samman och påverkar mycket hur man mår på arbetet. 

Från insikter till handling

Medarbetares engagemang är relevant för alla branscher, oavsett företagets storlek och olika faser. Ibland jämställs engagemang rakt av med välmående, vilket är två skilda saker. De både ger förutsättningar för hög produktivitet, men har olika tidsaspekter. För att arbeta med ett mer hälsoförebyggande perspektiv behöver vi helt enkelt gå djupare och arbeta mer långsiktigt. 

Organisationen vill ha värden som produktivitet och lönsamhet, medan det är de mjukare värdena som är viktiga för medarbetaren. Om verksamheten endast fokuserar på det organisatoriska önskade läget, och glömmer att utgå från medarbetarnas önskade läge, är det lätt hänt att ansträngningar inte leder till de hållbara, välmående och lojala medarbetarna vi vill ha.  

Ökat engagemang på arbetsplatsen kugghjul

Från insikter till handling

Medarbetares engagemang är relevant för alla branscher, oavsett företagets storlek och olika faser. Ibland jämställs engagemang rakt av med välmående, vilket är två skilda saker. De både ger förutsättningar för hög produktivitet, men har olika tidsaspekter. För att arbeta med ett mer hälsoförebyggande perspektiv behöver vi helt enkelt gå djupare och arbeta mer långsiktigt. 

Organisationen vill ha värden som produktivitet och lönsamhet, medan det är de mjukare värdena som är viktiga för medarbetaren. Om verksamheten endast fokuserar på det organisatoriska önskade läget, och glömmer att utgå från medarbetarnas önskade läge, är det lätt hänt att ansträngningar inte leder till de hållbara, välmående och lojala medarbetarna vi vill ha.  

Ökat engagemang på arbetsplatsen kugghjul

Kraften i att göra små förändringar

Kontinuerliga små förändringar leder till stora och hållbara resultat. Det är viktigt att mäta rätt saker för att förstå och agera på det mest relevanta. Idag är det populärt att mäta engagemang med pulsundersökningar, som ger snabba svar på områden som välbefinnande, teamkänsla och entusiasm. Vilket är bra kortsiktigt. För att ta reda på de grundorsaker som påverkar verksamheten och välmåendet långsiktigt, krävs långsiktiga åtgärder. I denna snabba och och tidspressade tillvaro vi lever i är det viktigt med arbetssätt och verktyg som enkelt och strukturerat gör det möjligt att samla in insikter och arbeta agilt.

Preactly är ett verktyg som hjälper organisationer och medarbetare att på ett enkelt sätt skapa insikter och reflektioner kring vad som påverkar välbefinnandet, utifrån upplevelsen av tillvaron.

 

Kraften i att göra små förändringar

Kontinuerliga små förändringar leder till stora och hållbara resultat. Det är viktigt att mäta rätt saker för att förstå och agera på det mest relevanta. Idag är det populärt att mäta engagemang med pulsundersökningar, som ger snabba svar på områden som välbefinnande, teamkänsla och entusiasm. Vilket är bra kortsiktigt. För att ta reda på de grundorsaker som påverkar verksamheten och välmåendet långsiktigt, krävs långsiktiga åtgärder. I denna snabba och och tidspressade tillvaro vi lever i är det viktigt med arbetssätt och verktyg som enkelt och strukturerat gör det möjligt att samla in insikter och arbeta agilt.

Preactly är ett verktyg som hjälper organisationer och medarbetare att på ett enkelt sätt skapa insikter och reflektioner kring vad som påverkar välbefinnandet, utifrån upplevelsen av tillvaron.

 

Nyfiken på vad Preactly kan göra för dig och ditt företag?