Pressmeddelande: Preactly släpper betaversion av hälsoledningsverktyget Preactly WorkPlace

I mitten av oktober släpper Preactly en betaversion av sitt digitala hälsoledningsverktyg som ska hjälpa organisationer och medarbetare att få koll på hälsoläget och agera tidigt för att motverka ohälsa på jobbet. Det innebär att ett antal pilotkunder kan börja använda och testa en första version av Preactly WorkPlace.  

Preactly WorkPlace, som fokuserar på arbetsmiljön, är en dellösning från den ursprungliga idén om att ta hänsyn till hälsopåverkande faktorer både på och utanför arbetet. De tester som Preactly gjort med hjälp av användarinvolvering har gett positiv respons och visat att tjänsten redan nu tillför något helt nytt på marknaden, som skapar ett värde för både medarbetare och organisationer.

”Under utvecklingen har vi sett att vi redan har en tjänst som tar medarbetarundersökningen till en helt ny dimension och dessutom adderar vi ett hälsoperspektiv. Vi har därför har nu beslutat att lansera en betaversion som fokuserar på hälsofaktorer inom arbetsmiljön.” – Jeanette Köster, vd Preactly.

Preactly WorkPlace ger, förutom en organisationsövergripande bild av medarbetarnas upplevelser, en personlig återkoppling till alla medarbetare som guidar dem till aktiva val. Meningen är att skapa tidiga insikter av vad som påverkar välmåendet och att både individ och organisation kan agera tillsammans. 

”Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men är det viktigt att involvera medarbetarna i det hälsofrämjande arbetet. Vårt hälsoledningsverktyg handlar därför inte bara om att mäta upplevelser av tillvaron och låta medarbetarna svara på frågor. Det skapar också en samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare för att bidra i det hälsofrämjande arbetet.”  – Jeanette Köster

På sikt ska en utökad tjänst som tar hänsyn till hälsopåverkan både på och utanför arbetet lanseras.

 Fakta om Preactly

Preactly är en healthtech-startup som arbetar för att förebygga den ökande ohälsan i arbetslivet. Bolagets filosofi utgår från att hållbara organisationer behöver hållbara människor. Med utgångspunkt i forskning utvecklar bolaget en innovativ digital hälsoledningstjänst. Tjänsten ser hälsofrågan i ett helhetsperspektiv och utgår från att orsaken till psykisk ohälsa i arbetslivet ofta är komplex och inte enbart beror på faktorer direkt kopplade till jobbet. Genom tjänsten kan ledare och medarbetare tidigt bli uppmärksamma på vad som påverkar hälsan och tillsammans bidra till att främja god hälsa.

Hämta som pfd: Pressmeddelande 191008