Nyhet

Nyhet: Möt våra nya styrelseledamöter

Ulrika Giers och Henrik Larsson

Preactly förstärker styrelsen med två viktiga kompetenser genom Ulrika Giers och Henrik Larsson. Detta gör oss ännu bättre rustade inför lanseringsfasen. Här berättar våra nya ledamöter om hur de ser på bolaget och sin roll i styrelsen.   

Henrik Larsson blir ny ordförande i Preactly under uppstartsfasen. Henrik har en bakgrund inom aktivt ägarskap, investeringar och finansiering från bolag som Almi Invest och Wingefors Invest.

”Ohälsa i arbetslivet är en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har att ta itu med. Preactly har ett pragmatiskt koncept och angreppssätt som handlar om att förstå hur privatliv och livsstil påverkar arbetslivet. Att starta med tomma händer och bygga ett framgångsrikt bolag kräver människor, som orkar det där lilla extra och jag ser att grundarna har rätt förutsättningar att lyckas. Därför ser jag fram emot att vi tillsammans nu ska lägga grunden till Preactlys fortsatta resa”. – Henrik Larsson

Ulrika Giers har med sig en gedigen erfarenhet från chefspositioner i stora bolag inom healthtech och medtech, liksom affärs- och organisationsutveckling i både privat och offentlig sektor. 

”Att skapa hållbara organisationer kommer att vara den kanske enskilt viktigaste förutsättningen för framtidens arbetsmarknad. Preactly utvecklar ett enkelt digitalt verktyg som tar ett helhetsgrepp i frågan och involverar såväl arbetsmiljö som privatliv och livsstil. Jag brinner för att utveckla fungerande organisationer och grupper där prestation och välmående går hand i hand. Preactly tillhandahåller inte bara kartan utan även kompassen. För mig känns det både tidsenligt och stimulerande att bidra i denna viktiga uppgift.”  – Ulrika Giers

Styrelsen i Preactly består sedan tidigare av Jonas Wahrolin och Jeanette Köster.