Ledning och styrelse

Morten Karlsen Sørby

Styrelseordförande

Morten är en senior företagsledare och affärsutvecklare som har stor erfarenhet att bygga såväl tillväxtbolag som att leda större företag.  

Henrik

Henrik Larsson

Styrelseledamot

Henrik är en erfaren styrelseledamot och van investerare i tidiga skeden. Han är nu Investment Manager på Almi Invest och har tidigare arbetat med såddfinansiering hos Wingefors Invest.

Han tillför ett finansiellt perspektiv och struktur i bolagets uppbyggnadsskede. 

 

Jeanette Köster

VD, styrelseledamot

Jeanette har bred erfarenhet inom företagande, utvecklingsarbete, kommersialiseringar, samt området digital hälsa. Hon har drivit flera bolag och tidigare varit extern VD i ett start-up med  internationell satsning. Hon har också arbetat som både innovations- och affärsrådgivare.

De senaste åren har hon arbetat med innovationsprocesser inom digital hälsa i ett regionalt utvecklingsperspektiv och är väl insatt i behovet att förebygga psykisk ohälsa.

 

Jonas

Jonas Wahrolin

Styrelseledamot

Jonas har omfattande erfarenhet att kombinera affärsmässiga och tekniska aspekter med användarperspektiv i olika projekt och digitala tjänster. Han har hög kompetens inom IT-arkitektur och skalning av mjukvarutjänster.

Han tar ofta roller som lösningsarkitekt, kravinsamling och verifiering. Han är van att arbeta med IT-relaterade processer och tjänstehantering (tillgångar, incidenter, ändringshantering, beställningar), samt att kommunicera teknik med icke-tekniska slutanvändare. Senaste åren har fokus varit mycket kring integration och automation.

 

Ulrika Giers

Styrelseledamot

Ulrika är en senior ledare med erfarenhet från flera branscher såsom läkemedel-,  mjukvaru-, telekom och energi men också från arbete inom offentlig sektor. Hon har en bred erfarenhet från affärs- och organisationsutveckling i privat såväl som offentlig sektor.

Ulrika är för närvarande Director, Head of Commercial Operations på Roche. Innan kommer hon från en tjänst på Tieto Nordic som VP, Head of Business Development Public, Healthcare, Welfare & Education (PHCW), Head of Smart Care.

Ulrika Preactly