Kom igång med Preactly

Vill ni synliggöra de faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv och en attraktiv organisation?

Preactly är ett coachande digitalt hälsoledningsverktyg som skapar värde för både organisationen och för medarbetaren. Ni får insikter hos både organisation och medarbetare, med grund i ett forskningsbaserat frågebatteri. 

(scrolla ner för demo)

Ett aktivt medarbetarengagemang ger resultat

Preactly-verktyget ökar förståelsen för hur olika faktorer påverkar välmående och vår känsla av sammanhang (KASAM). Det bidrar till gemensamt ansvar i det hälsofrämjande arbetet och skapar möjlighet att arbeta med frågorna på både individ- och organisationsnivå.

Fyll i uppgifter nedan så kontaktar vi dig omgående för en demo!