Har du frågor eller vill ha en demo?

Kontakta vår vd Jeanette Köster på:

Preactly WorkPlace

För att skapa hälsa på jobbet behövs tidiga insikter om vad som påverkar välmåendet och ett gemensamt ansvar. Vi tror på att människorna är den viktigaste resursen i varje organisation. Då blir det naturligt att vi behöver hållbara människor för att få hållbara organisationer. Preactly är en digital forskningsbaserad hälsotjänst som dessutom möjliggör för anställda och arbetsgivare att tillsammans arbeta hälsoförebyggande.

Det är inte alltid lätt att själv sätta fingret på vad som långsiktigt leder till välmående eller inte, så vårt verktyg hjälper till att skapa insikter om det på både individnivå och för organisationen, utifrån upplevelser av olika situationer just nu. Preactly WorkPlace innehåller frågor runt 19 arbetsmiljöfaktorer som påverkar välmåendet. De är fördelade på 6 moduler utifrån hur de samverkar och för att skapa flexibilitet i användandet.

 Du kan beställa Preactly WorkPlace här för 300 kr exkl. moms per medarbetare och år.
  • Genomför obegränsat med undersökningar
  • Välj enkelt vilka delar som ska ingå i uppföljningar
  • Se deltagarnivå och gruppresultat i realtid
  • Flexibla rapporter för olika jämförelser
  • Engagera medarbetarna i att själva ge förbättringsförslag
  • Få reda på vad medarbetarna faktiskt vill åtgärda - inte bara hur de upplever nuläget
  • Skapa insikter hos medarbetare om vad som påverkar välmående och betydelsen av det egna agerandet genom en automatisk personlig återkoppling